ExpreS2ion Biotechnologies
“Da 1CT kom til os med ideen om en børsnotering var vi interesserede, men skeptiske. Biotek i Danmark har som bekendt længe været plaget af kapitalmangel. Men 1CT demonstrerede et stærkt kendskab til mulighederne i Sverige og til de processer, som skal gennemføres for at rejse kapital der.
Efter nogle indledende møder underskrev vi aftalen med 1CT, og siden gik det over stok og sten. Vi har fået værdifuld hjælp på flere planer. I første omgang med en række klargøringsopgaver, inklusive vores præsentation, håndtering af aktionærforhold, afdækning af skatteforhold, værdifastsættelse, kortsigtet kapitalfremskaffelse fra kompetente investorer, etc.
Efterfølgende valgte vi sammen med 1CT børsplatformen (Nasdaq, First North i Stockholm), og 1CT introducerede os både til erfarne svenske rådgivere (advokat og revisor) og for et udvalg af mulige brokers i Sverige. 1CT bistod derefter med forhandling af aftalen med den valgte broker og har siden været behjælpelig med at skaffe investorer, medieeksponering m.v., som led i tegningen forud for børsnoteringen.”
For English translation, please contact Peter Max
“Gemstone Capital (1CT) har optrådt som kompetent og agil projektleder igennem hele børsnoteringsforløbet, og vores virksomhed er nu styrket, modnet og klar til vækst.”

 

Martin Roland Jensen
Bestyrelsesformand
Expres2ion Biotechnologies