Vi har haft stor glæde af Gemstones både kommercielle, strategiske og praktiske erfaring når det handler on at forberede og gennemføre en succesfuld vækstbørsnotering”

“Vi indledte samarbejdet med Gemstone sommeren 2017, da vi ønskede at tilføre selskabet kapital til vækst og allerede havde taget en beslutning om at selskabet skulle udvikles til at blive noteret på en vækstbørs. Sammen med Gemstone gennemførte vi derefter en række workshops, hvor vi arbejdede med vores præsentation, skærpede vores strategi og equity story.
En vigtig del af Gemstones rådgivning var deres evne til at tage børsnoterings-processen ned i øjenhøjde og få fokus på de rigtige elementer i processen.
Sammen med Gemstone fandt vi derefter den ønskede finansiering (også kaldet ”pre-IPO” funding) fra en række private investorer i både Sverige og Danmark, og gradvist tog processen fart, hvor vi fik kapital til at igangsætte vigtige både udviklingsmæssige og kommercielle elementer i vores vækstplan.
I denne del af processen hjalp Gemstone os med at fastlægge den rette kapitaliseringsstrategi, altså hvor mange penge, hvornår, til hvad, og til hvilken pris og vi indså hurtigt at en attraktiv værdisætning er væsentlig for at kunne indgå i et langsigtet og positivt partnerskab med investorerne.
Vi gennemgik derefter en proces hvor vi talte med en række potentielle finansielle samarbejdspartnere og endte med at vælge Sedermera Fondkommission. Herefter valgte vi så børsen Spotlight efter at have vurderet denne og First North i Stockholm.

Til sidst så var Gemstone sammen med andre med til at overtale os til at lave en utraditionel notering midt i sommerferieperioden, hvilket var imod al tidligere erfaring og rådgivning fra øvrig side. Ved at lave en effektiv markedsføring i både Danmark og Sverige skabte vi sammen med Gemstone og Sedermera stor interesse og interessen er fortsat også efter at vi er blevet noteret.

Jeg anbefaler meget gerne Gemstone som tæt involveret samarbejdspartner for danske vækstvirksomheder, både i den forberedende fase og som stærk støtte i selve noteringsprocessen.”
For English translation, please contact Peter Max
“Gemstone Capital gør en forskel i alle IPO processens faser”

 

Hans Tino Hansen
CEO & founder
Risk Intelligence